БИТУМНИ КЕРЕМИДИ
аксесоари
инструкции за монтаж
галерия
брошура - PDF
АМЕРИКАНСКИ БЕЗШЕВНИ УЛУЦИ
водосточни тръби
поли и обшивки
аксесоари
БИТУМНИ КЕРЕМИДИ С МЕДНО ПОКРИТИЕ
аксесоари
галерия
брошура - PDF
PVC, TPE, TPO ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ
аксесоари
галерия
брошури - PDF
БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ
галерия
брошура - PDF
IKO SOLAR ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
изграждане
галерия
брошура - PDF
ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ
щори и аксесоари
обшивки
управление
брошура - PDF
ВЪЛНООБРАЗНИ ЛИСТОВЕ
аксесоари
галерия
брошура - PDF
ИНСТРУМЕНТИ
  • Share on Google+
  • Facebook share icon
IKO SOLAR ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ - ПОКРИВНО ИЗГРАЖДАНЕ
План на фазите за изграждане на покривни фотоволтаични системи
Фаза 1
А. Предварително проучване на енергийното потребление на инвеститора (компания/домакинството).
Б. Преглед на конструкционните елементи на сградата и по-специално на покрива. В случай на съществуващи вече покриви, те трябва да бъдат основно прегледани и проверени. Правилната покривна преценка е възлов компонент при одита.
Ние подхождаме към всеки проект от гледната точка на стабилна, надеждно хидроизолирана покривна основа. Това е необходимо, за да може да се гарантира солидна основа за вашата инвестиция. Цели се животът на покрива да е съразмерен с този на модулите IKO Solar.

Фаза 2
Вие ще получите пълна документация със спецификации, проект и калкулации за очаквания добив на ел. енергия. Екипът от инженери при IKO ще напътства и наблюдава проекта. Ние отговаряме за пълната гама от продукти и по този начин за цялата покривна система. Всички елементи, които образуват тази система, са неразделно свързани, което означава, че за всеки от тях (за целия покривен пакет) Вие ще комуникирате само с един човек.

Фаза 3
А. Гаранция за монтажа на хидроизолационната система. Винаги е съществено важно да се консултирате с покривен специалист, когато извършвате каквато и да е работа по Вашия покрив. Монтажът трябва да се осъществи от оторизирани професионални покривни специалисти. Те са хората, които имат цялостна представа върху сложността на хидроизолационната система и отделните й детайли и изпълнението в цялост на нея и на топлоизолацията.
Техният професионализъм ще сведе до минимум риска от повреди в покрива. Много важни са и периодичните инспекции на обекта след това.
Гаранционният срок на хидроизолационните мембрани IKO reflect е 10 години. Този клас продукти може да се похвали с над 30-годишен проверен и доказан период на живот. Гаранционният срок на хидроизолационните мембрани Spectraplan TPE е 15 или 20 години в зависимост от избраната система, при очакван живот на тези мембрани надхвърлящ 40 години.
Б. Гаранция на инсталацията на соларните модули. Залепването на модулите трябва да се осъществи само от обучени и оторизирани покривни специалисти. Водачите на кабелите и сноповете от кабели се залепват на горния слой на хидроизолацията, което ще рече, че нямаме никакви перфорирания и при техния монтаж.
Ние даваме 20 годишна гаранция за връзката между IKO solar и IKO reflect или Spectraplan TPE.

Фаза 4
Приемане и пускане в действие на "Енергийния покрив". Най-накрая специалист ел. техник ще направи нужните връзки и ще стартира действието на системата.
Ние гарантираме, че системата ще произвежда минимум 80% от изчислената производителност след 20 години служба.

Фаза 5
Договор за поддръжка. При приключването на договора се препоръчва да се подпише и клауза за поддръжка. Оторизираните покривни специалисти ще проверяват покрива ежегодно, за да проверят чистотата на модулите.

© Армормат начало | за нас | продукти | галерия | новини | атестати | контакти